KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG SAU TƯ VẤN

1. Quý khách vui lòng đánh giá chất lượng tư vấn qua Trung tâm dịch vụ khách hàng?

Rất hài lòng
Tốt
Chấp nhận được
Chưa tốt
Quá tệ

2. Quý khách được hỗ trợ với kênh giao dịch nào?

3. Quý khách có nhớ được tên Tổng đài viên/ Nhân viên hỗ trợ mình qua Trung tâm Dịch vụ khách hàng?

Tên tổng đài viên/ Nhân viên hỗ trợ
Nhập mã xác thực bên dưới *